Департамент за вътрешна сигурност на САЩ

Департаментът за вътрешната сигурност на САЩ (на английски: Department of Homeland Security, DHS) е един от департаментите (министерствата) във федералното правителство на САЩ.

История редактиране

След терористичните атаки от 11 септември 2001 година се създава „Офис за национална безопасност на САЩ“, обединяващ различни правоохранителни органи. През 2002 година той е преобразуван в Министерство на вътрешната сигурност. Към 2007 година има около 200 хил. служители. Бюджет - 45 милиарда долара.

Организационна структура редактиране

 
Организационна схема на департамента, актуална към 17 юли 2008 г.

Департаментът за вътрешна сигурност е кардинална реформа на сектора след атаките от 11 септември 2001 г., реорганизирайки вече съществуващи служби. Начело на департамента стои Държавният секретар за вътрешната сигурност, който наблюдава работата на следните [1]

Агенции:

 • Служби за имиграция и гражданско състояние на САЩ (United States Citizenship and Immigration Services): отговарят за натурализацията и молбите за бежански статут на чужди граждани.
 • Митническа служба и погранична охрана (U.S. Customs and Border Protection): охранява сухопътната, морската и въздушната (международните летища) граница на Съединените американски щати, митническия и фитосанитарен режим.
 • Имиграционно и митническо наблюдение (U.S. Immigration and Customs Enforcement): включва два основни клона:
  • разследващо бюро, събиращо разузнавателна информация за местни и задгранични престъпни организации, застрашаващи националната сигурност на САЩ (Homeland Security Investigations (HSI)
  • разследващо бюро за нарушенията на Закона за имиграцията и американското гражданство от 1965 г. Осъществява задържане и депортация (Enforcement and Removal Operations).
 • Администрация за транспортна сигурност (Transportation Security Administration): охрана на гражданската авиация (вътрешни и международни полети, контрол на пътниците на летищата), наземния и морския транспорт
 • Брегова охрана на САЩ (U.S. Coast Guard): Вид въоръжени сили на САЩ, създаден през 1915 г. Във военно време става част от ВМС. В мирно има полицейски и спасителни функции. Наследник е на Приходната катерна служба (Revenue Cutter Service) на Департамента на съкровищницата (финансовото министерство на САЩ), създадена през 1790 г.
 • Секретна служба на Съединените щати (United States Secret Service) (Сикрет сървис): Специална служба с полицейски правомощия, отговаряща за престъпления по фалшифицирането на валута, ценни книжа и финансови документи, престъпления с присвояване на самоличност, киберпрестъпления, но най-вече за физическата охрана на действащите Президент и Вицепрезидент на Съединените американски щати, техните семейства, резиденции, транспортни средства, живите президенти на САЩ от предишни мандати и гостуващи държавни и правителствени глави, както и охраната на посолствата във Вашингтон, Федерален окръг Колумбия.
 • Федерална агенция за управление на кризи (Federal Emergency Management Agency): Служба за гражданска защита, координираща усилията на федералното правителство и местната администрация при природни бедствия.

(Международните паспорти на гражданите на САЩ се издават от Държавния департамент на САЩ (външното министерство).)

Съвещателни групи:

 • Съвещателен съвет за вътрешна сигурност (Homeland Security Advisory Council): Съветва щатски и местни органи на властта, служби за първа реакция (полиция, пожарна, бърза помощ), частния сектор и академичните среди.
 • Съвещателен съвет за национална инфраструктура (National Infrastructure Advisory Council): Съветва по въпросите на сигурността на обществени и частни информационни системи.
 • Съвещателен научно-технологичен комитет за вътрешна сигурност (Homeland Security Science and Technology Advisory Committee): Съветва Помощник-държавния секретар за вътрешна сигурност по науката и технологиите.
 • Партньорски съвещателен съвет за критична инфраструктура (Critical Infrastructure Partnership Advisory Council): Координира охраната на инфраструктурни обекти между частния сектор и държавни ведомства.
 • Междуведомствен координационен съвет за готовност за кризи и граждани с физически затруднения (Interagency Coordinating Council on Emergency Preparedness and Individuals with Disabilities)
 • Работна група за нов американци (Task Force on New Americans): Междуведомствена програма за интеграцията на имигранти в американското общество.

Други компоненти:

 • Офис за национално ядрено наблюдение (Domestic Nuclear Detection Office): развива способности за наблюдение на ядрените заплахи на всички управленски нива и в частния сектор
 • Федерален тренировъчен център на право-охранителните служби (Federal Law Enforcement Training Center): междуведомствено обучение, учебни центрове в Джорджия, Ню Мексико и Южна Каролина
 • Национален директорат за охрана и програми (National Protection and Programs Directorate): намаляване на риска от физически и виртуални заплахи и свързания с тях човешки фактор
  • Федерална охранителна служба (Federal Protective Service): отговаря за охраната на федерални обекти и имущество. Служителите ѝ имат пълни полицейски правомощия, но броят и от по-малко от 2500 души е напълно недостатъчен за охраната на десетките хиляди обекти, така че основната им задача е наемането на частни охранители за физическата им охрана и специализираната охранителна техника.
  • Национална комуникационна система
 • Подсекретар на вътрешната сигурност за наука и технологии (Under Secretary of Homeland Security for Science and Technology)
  • Директорат за наука и технологии (Directorate for Science and Technology): проучвания и развитие
 • Подсекретар на вътрешната сигурност за мениджмънт (Under Secretary of Homeland Security for Management)
  • Директорат за мениджмънт (Directorate for Management): бюджет, счетоводство, наблюдение на качеството на работата на служителите и човешки ресурси
 • Офис за политики (Office of Policy): Дългосрочно планиране и координация
  • Офис за имиграционна статистика (Office of Immigration Statistics)
 • Офис за здрави дела (Office of Health Affairs): Медицинска подготовка за кризи
 • Офис за разузнаване и анализ (Office of Intelligence and Analysis): Определя и оценява заплахите на базата на разузнавателна информация
 • Офис за координиране на операции (Office of Operations Coordination): Наблюдава актуалната обстановка на сигурността в страната, координира действията на федералните служби с щатските и местните служби и с частни охранителни компании
 • Офис на държавния секретар (Office of the Secretary):
  • Офис за класифицирана информация (Privacy Office)
  • Офис на генералния инспектор (Office of Inspector General)
  • Офис на генералния съветник (Office of the General Counsel)
  • Офис на военния съветник (Military Advisor's Office)
  • Офис за правни дела (Office of Legislative Affairs)
  • Офис за граждански права и свободи (Office for Civil Rights and Civil Liberties)
  • Омбудсман на имиграционните и гражданствените служби (Citizenship and Immigration Services Ombudsman)
  • Офис за връзки с обществеността (Office of Public Affairs)
  • Офис за операции за борба с наркотрафика (Office of Counternarcotics Enforcement (CNE)
  • Офис на изпълнителния секретариат (Office of the Executive Secretariat (ESEC)
 • Национален център за киберсигурност (National Cybersecurity Center)

Външни препратки редактиране

 1. www.dhs.gov, архив на оригинала от 29 юли 2009, https://web.archive.org/web/20090729215108/http://www.dhs.gov/xabout/structure/, посетен на 2 март 2016