Министерство на строителните материали и горската промишленост

Министерство на строителните материали и горската промишленост (МСМГП) е историческо министерство в България, съществувало в периода 1956-1957 година.

Министерството е създадено на 6 ноември 1956 г. с указ № 401. То е „централно ведомство, което провежда държавната политика в областта на строителните материали и горската промишленост“[1]. Министерството управлява предприятия, научноизследователски институти, които са свързани с производство на строителни материали и дървообработване.

Слято е с Министерството на строежите с указ № 59 от 1 февруари 1957 г. [2]

Министри на строителните материали и горската промишленост

редактиране
правителство име дати партия
67 Раденко Видински 6 ноември 1956 – 1 февруари 1957 БКП
  1. Методиев В., Стоянов Л., Българските държавни институции 1879-1986, С. 1987, с. 241
  2. Методиев В., Стоянов Л., Българските държавни институции 1879-1986, С. 1987, с. 241