Минуциите рядко също Миниции (на латински: Minucii; Minicii) са римска фамилия от gens Minucia, която се появява от 5 век пр.н.е. първо патрицианска, от края на 4 век пр.н.е. като плебейска. 9 члена на рода стават консули през Римската република.

Авгурин е патрицииският клон на фамилията.

Мъжете носят името Минуций (Minucius).

Познати с това име:

На фамилията са наречени: път Виа Минуция, мост (Понт Минуция) на Виа Фламиния и една колонадна зала на Марсово поле в Рим, Портик Минуция.