Думата мистерия има няколко значения. Мистериите били религиозни празненства забулени в тайнство, на които участвали само посветени. В основата си това е религиозно понятие, което означава ритуал, свързан с посвещаване на членове и приобщаването им към определена религиозна секта. Свързан е с няколкодневни шествия и празненства. По-късно мистерия вече означава жанр на религиозния театър от епохата на късното Средновековие. Създава се върху сюжети от Библията. Най-широко разпространение получава във Франция. Мистериите представлявали грандиозни събития с многобройни изпълнители. Известни мистерии са „Страстите Господни“ на Арнул Гребан, „Чудото за Теофил“ от Ротбьоф и други. Мистериите се организирали във връзка с големи църковни празници от градските или църковни власти.

Вижте същоРедактиране