Митницата е планинска седловина (проход) в Югозападна България и Северна Гърция, между планините Стъргач на запад и Белотинските планини (Перица) на изток. През нея минава българо-гръцката граница.[1]

Митницата
41.4383° с. ш. 23.8063° и. д.
Местоположение в област Благоевград
Информация
ДържаваБългария
МестоположениеСтъргач и Белотински планини
Височина708 m

Носи името на бивша митница.[2] През седловината минава вододелът между водосборния басейн на Мътница на север и безотточната Белотинска котловина на юг.[1] Разположена е на около 708 m надморска височина[3] и е дълга около 3 km. Състои се от метаморфни скали, покрити с песъкливо-глинести седименти. Почвите са излужени канелени горски. В миналото през нея минава пътят от Неврокоп за Драма – така нареченият Драмски път.[1]

Бележки редактиране

  1. а б в Енциклопедия „Пирински край“, том I. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 578.
  2. Иванов, Йордан Н. Местните имена между долна Струма и долна Места : принос към проучването на българската топонимия в Беломорието. София, Издателство на Българската академия на науките, 1982. с. 160.
  3. Асенов, Асен. Планината Перица (Бесленски рид) – част от защитена зона „Долна Места“ – BG 0000220 // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Геолого-геогрфски факултет 2. География (105). София, 2013. ISSN 0324-2579. с. 197.