Митрата на Охридския архиепископ

Митра е вид корона, носена от предстоятеля на дадена автокефална източно православна църква, или от друго високопоставено лице - владиката, попа и др.

Митрата е древен атрибут, който представя божествената закрила и власт на носителя.По-късно в християнските общества става неизменяема част от "пастирите" на Христовия народ.През Средновековието, когато се развива властта на Църквата, митрата се превръща в корона, с която се символизира властта дадена от Бог.

Митрата се носи само на специални церемонии.Характерна е за Източно православната църква, където почти всички църковни представители (без монаха, послушника и игумена) носят корона.В католицизма право да носи митра (Папска тиара) има право само папата, а по низшите църковно служители носят обикновена шапка.

Дизайнът на митрите се променя в продължение на векове. През Средновековието на митрите бил поставян златен кръст - символ на Божията власт. Те били украсявани и с голямо количество скъпоценни камъни и злато.В католицизма, украсата на Папската тиара представлявала три златни венеца – символ на Светата Троица.Тази традиция се е запазва до днес.