Михаил Иванов Данилевски е български географ и преводач от 20 век.

Михаил Данилевски
български географ
Научна дейност
ОбластГеография

Автор е на географска литература. Най-известен (и широко използван като справочник) е неговият „Географски речник на задграничните страни“, който претърпява редица издания – от 1961, 1970, 1987 г., като всяко следващо е коригирано и допълнено. Изданието от 1987 г. (ДИ „Д-р Петър Берон“, София) е с 632 страници, с предговор и участие на Валери Данилевски.

Библиография редактиране

  • „Географски речник на задграничните страни“ (1961, 1970, 1987)
  • „Естония“ (1964)
  • „Из Банско“, с Атанас Киселов (1970)
  • „Проломът Момина клисура“ (1976)
  • превод на „Елени срещу вълци“ от Леонид Баскин (1979)