Михаил (Дине) Хандури или Хандули (на румънски: Mihail Handuri, Handuli; на гръцки: Ντίνο Χαντούρη) e арумънски и български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Михаил Хандури
Mihail Handuri
арумънски и български революционер
Михаил Хандури (Mihail Handuri) от Ливада, Георги Гаки Доду (Ioryi Gachu-Dodi) от Гопеш, Косту Дабижа (Costu Dabija) от Крушево, Наки Кузман (Nachi Cuzman) от Гопеш, Христа Преш (Hrista Presh) от Негуш, Таки Динчя (Tachi Dincea) от Крушево, Ванчо Дамаш (Uncea Damash) от Гопеш и Никола Макри (Coli Makri) от Доляни. 1906 г., в околностите на Родиво, Воденско
Михаил Хандури (Mihail Handuri) от Ливада, Георги Гаки Доду (Ioryi Gachu-Dodi) от Гопеш, Косту Дабижа (Costu Dabija) от Крушево, Наки Кузман (Nachi Cuzman) от Гопеш, Христа Преш (Hrista Presh) от Негуш, Таки Динчя (Tachi Dincea) от Крушево, Ванчо Дамаш (Uncea Damash) от Гопеш и Никола Макри (Coli Makri) от Доляни. 1906 г., в околностите на Родиво, Воденско

Роден

БиографияРедактиране

 
Печат на Воденско - Берска чета

Михаил Хандури е роден във влашкото село Ливада, тогава в Османската империя. През август 1906 година Георги Мучитанов влиза с чета от власи в Паяк планина и предава ръководството ѝ на Михаил Хандури. Това са Косту Дабижа, Таки Динчя и Наум Петрушевски от Крушево, Ванчо Дамаш и Георги (Йори) Гаки Доду от Гопеш, и Наки Кузман от Маловища, а към тях се присъединяват още Христо Преш от Негован, Никола Макри и Муша Дарлаяни от Доляни, Кола Нича и Янчу Пендифунда от Бер, Христо Гичя Рошо от Патичино и Мита Здру от Къдрево.[1] Четата се разделя на две, като действат във Воденско, Ениджевардарско и Берско около 2 години. Четата разполага със собствен печат, на който пише „Влашка Берско - Воденска чета на ВМОРО - Централисти“[2][3].

През лятото на 1907 година заедно с Иван Златанов и Георги Касапчето от Месимер или Георги Мучитанов - Касапчето се среща с Телос Агапинос и Антонис Мингас, които се опитват да ги привлекат на гръцка страна и да развалят българо-влашкия съюз в Ениджевардарско. Андартите са пленени и обесени няколко дни по-късно[4].

БележкиРедактиране

  1. Costu Dabija, Tachi Dincea and Naum Petrushevski, all four from Krushevo, Unciu Damash and Ioryi Gachi Dodu from Gopesh and Nachi Cuzman from Malovishta, Hrista Presh from Negovan, Nicola Macri and Musha Darlaiani from Doliani, Cola Nicea and Iancu Pendifunda from Veria, Hristo Chicea Rosho from Paticina and Mita Zdru from Candrova.
  2. Vlach Veria – Vodena band of IMRO – Centralists
  3. Minov, Nikola. The Aromanians and IMRO, в: Macedonian historical review, vol.2, 2011, стр.191-193.
  4. Τρομπούκη, Αλεξάνδρου. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ο μαρτυρικός θάνατος του Ανθυπολοχαγού Τέλλου Αγαπηνού (Άγρα) το καλοκαίρι του 1907), ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ τχ.1 (Απρίλιος - Ιούνιος 2008), архив на оригинала от 10 юни 2015, https://web.archive.org/web/20150610224244/http://medusa.libver.gr/bitstream/123456789/3085/1/xronika_1-003trompoukis_makedonikos-agonas.pdf, посетен 10 юни 2015