Мнемониката е изкуство и техника за запаметяване (мнемотехника); съвкупност от прийоми, обезпечаващи облекченото запомняне на максимален обем информация чрез създаване на изкуствени асоциации.[1]

Теорията за асоциативността се основава на схващането, че ако два елемента се срещнат заедно, всяка следваща среща на единия ще предполага връзка с другия. Това означава, че ако възприемем два обекта като свързани, ще имаме нужда да си спомним само единия, за да възпроизведем в паметта си и другия. Тази теория може да се прилага за неограничен брой елементи, като създаваме асоциации с един основен елемент и благодарение на него можем да запомним останалите.

Името мнемоника произлиза от древногръцката богинята на паметта Мнемозина.

Основател на науката е Симонид от Кеос.

Източници редактиране

  1. мнемоника // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-05-19.

Вижте също редактиране