Моавитите са родствено на евреите семитско племе обитаващо източния бряг на Мъртво море (земята обозначавана като Моав).

Моавитски саркофат (Йордански археологически музей, Аман)

Според Библията, моавитите произхождат от племенника на Авраам - Лот Библейски, по линия на голямата му дъщеря. Освен в Библията, сведения за моавитите се намират и в асирийските летописи, в съчиненията на Йосиф Флавий, както и в моавитския паметник с надпис на цар Меша. [1]

ИзточнициРедактиране

  1. Lemaire André (2007), The Mesha Stele and the Omri Dynasty in Crabbe, Lester L. "Ahab Agonistes: The Rise and Fall of the Omride Dynasty" (T&T Clark)