Модул на срязване

Еластичност

В материалознанието модул на срязване (на английски: shear modulus; наричан още модул на хлъзгане[1] и модул на ъгловите деформации; означение – ), се дефинира чрез отношението между тензорите на срязващите напрежения и деформации, съответно като [2]:

където:

е срязващото напрежение;
е силата, която действа на системата;
е площта, върху която действа силата;
е срязващата деформация при чисто срязване;
e провисването под действие на силата ;
e разстоянието от силата до опората;
ъгъл в правоъгълния триъгълник с катети и . Обикновено е малък ъгъл, следователно и .

Мерни единици редактиране

Мерна единица за модула на срязване в система единици SI е паскал (Pa)

 

и неговите производни мегапаскал (MPa) и гигапаскал (GPa).

Източници редактиране

  1. Еластични свойства на телата // web.uni-plovdiv.bg. с. 10. Посетен на 3 април 2021.
  2. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "shear modulus, G".

Вижте също редактиране