Морско равнище

(пренасочване от Морското равнище)

Морското равнище е понятие, непосредствено свързано с надморската височина. За морско равнище се приема най-високото ниво на световния океан. То се означава с 0 m надморска височина. Всички обекти и точки разположени над нивото на световния океан са с положителна стойност, например Еверест 8848 m, а всички обекти и точки, разположени под неговото ниво, имат отрицателна стойност във височина и положителна в дълбочина, например Каспийско море е с 28 m под нивото на световния океан и се означава с -28 m.

Графиката показва колебанията в морското равнище за последните 550 млн. години

Външни препратки редактиране