Морфология (биология)

Вижте пояснителната страница за други значения на Морфология.

Морфологията (от гръцки: μορφή – „форма“ и λόγος – „слово“, „наука“) е общобиологична наука, която изучава строежа на биологичните системи на ниво клетка (цитоморфология), тъкан (хистоморфология) и организъм (анатомия).

В областта на гръбначните животни морфологията (по-точно – сравнителната морфология) се подразделя на органология, архитектоника и еволюционна морфология.[1]

Източници редактиране

  1. Боев, З. 1985. Сравнително-морфологичните изследвания в орнитологията. – Природа, БАН, 5: 66 – 68.