Мостис – старогр. Μόστις, е цар управлявал между ~ 130 ~ 90 г. пр. Хр., произхожда от племето на кените и е контролирал територии в Югоизточна Тракия.

Името на Мостис е известно от монетите с името му – ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΟΣΤΙΔΟΣ. Споменава се и в епиграфски паметник от Бизанте (дн. Турция). Неговото управление започва след като от историческата сцена слиза Зиселмис, това става след ~ 135/133 г. пр. Хр. Оскъдните данни не позволяват точно датиране на годините на управление.

Мненията днес, варират от горепосочените дати ~ 135/133 г. или 125 г. пр. Хр. за начало – до ~ 90 г. пр. Хр. [1]

Монетното производство включва бронзови монети и тетрадрахми. По сребърните монети имената на царя са изписани – ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΟΣΤΙΔΟΣ – вертикално а под тях хоризонтално присъства и изписване на годината на отсичане, изчислена спрямо началото на управлението на владетеля. При раните и късните екземпляри присъства и втори надпис, също хоризонтален – ΕΠΙ ΣΑΔΑΛΟΥ.[2]

Тетрадрахмите са рядко откриваеми и до днес има известно само едно съкровище, в което са засвидетелствани негови сребърни монети. То е открито в България при с.Синеморец през 2012 г. при редовни археологически разкопки ръководени от Даниела Агре – НАИМ-БАН. [3] След реставрация и консервация, съкровището е експонирано в Историческия музей – град Царево.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Юрукова, Й. Монетите на тракийските племена и владетели. София, 1992.; Кабакчиев, Ю. Summa Thracologiae I – Наблюдения върху тракийската държавност, София, 2000.; Sayar, M.H. Der thrakische König Mostis. – Tyche 7, 1992. Карайотов, И. Месамбрия и Митридат VI Евпатор. – В: JUBILAEUS IV. Сборник в памет на чл.-кор. Веселин Бешевлиев. София, 2000.
  2. Юрукова, Й. Монетите на тракийските племена и владетели. София, 1992.
  3. Агре, Д., Йорданов, С. Сребърно монетно съкровище от дома на тракийски владетел край с. Синеморец, община Царево – В: Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика 9 (2013).