Мотокарът е подемно-транспортна машина, задвижвана от двигател с вътрешно горене (ДВГ).

Still кари повдигачи

Двигателите са дизелови или газови. В близкото минало са се ползвали и бензинови двигатели. Според експлоатационното им предназначение мотокарите биват високоповдигачи, нископовдигачи и влекачи. Произвеждат се и мотокари с повишена проходимост и взривозащитени.

Задачата на мотокарите се състои в осигуряването на вътрешно-заводския транспорт и складовото стопанство (ВЗТ и СС), като най-голямото им предимство спрямо другите средства е тяхната висока маневреност.

Дизеловите мотокари поемат основно работата на открито, а газовите могат да работят и на закрито в складовете и халетата.

Заводските мотокари имат обикновено товароподемност от 1 до 5 тона и височина на повдигане на товара от 2000 до 6400 мм. Машини за обработка на контейнери може да достигнат товароподемност 32 и повече тона.