Мрежов възел се нарича място в компютърна мрежа, което изпраща, получава, съхранява или създава информация и предава данни за комуникация с други възли в мрежата.[1] В компютърната мрежа възлите могат да бъдат физически мрежови устройства като модеми, компютри и принтери. Тези устройства разпознават данните от други възли и ги препращат помежду си. Преди да предостави достъп, мрежовият възел проверява за идентификация (например IP адрес). Възлите се свързват през различни комуникационни канали, като кабелни, оптични и безжични връзки. Всеки един мрежов възел има връзка към един или няколко други възли в мрежата, което определя мрежовата топология.

Видове мрежови възлиРедактиране

Комуникация на данниРедактиране

При комуникациите на данни физическите мрежови възли включват оборудване за комуникация на данни или устройства, които се намират между терминално оборудване за данни (DTE) и вериги за предаване на данни. Те включват превключватели, мостове, модеми или концентратори, които извършват преобразуване на сигнал, кодиране и тактиране на линията. Тези възли също включват DTE като цифрови телефонни слушалки, принтери, рутери, сървъри и работни станции.

Интернет мрежаРедактиране

В интернет и интранет повечето физически мрежови възли са хост компютри, идентифицирани с IP адрес. Въпреки това някои устройства за връзка за данни, като точки за достъп до безжична локална мрежа (LAN), нямат IP хост адреси. Те се считат за физически мрежови или LAN възли, а не за интернет възли или хостове.

LAN мрежи и широкообхватни мрежиРедактиране

Тези възли са устройства, които изпълняват специфична функция. Всяко трябва да има адрес за контрол на достъпа до медия за всяка мрежова интерфейсна карта. Примерите включват модеми с Ethernet интерфейси, точки за достъп до безжична LAN и компютри.

Телекомуникационна мрежаРедактиране

При фиксираните телефонни мрежи възлите могат да бъдат обществени или частни телефонни централи или компютър, предоставящ интелигентна мрежова услуга. В клетъчните комуникации възлите включват контролери на базови станции, които управляват една или повече базови станции. Базовите станции на клетъчната мрежа не се считат за възли.

Кабелна системаРедактиране

В кабелните системи възлите използват оптичен кабел за свързване към фирми и домове, обслужвани от общ оптичен приемник в рамките на географско местоположение. Оптичният възел описва броя на домовете или предприятията, които може да обслужва специфичен оптичен възел.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране