Мрежов слой в OSI модела

Мрежовият слой е третият слой на OSI модела. В него се установява маршрута между компютъра източник и компютъра получател. Този слой няма вграден механизъм за откриване и съответно коригиране на грешки по време на предаване и разчита на надеждната услуга за предаване от страна на каналния слой.

OSI модел
7. Приложен слой
NNTP • SIP • SSI • DNS • FTP • Gopher • HTTP • NFS • NTP • SMPP • SMTP • DHCP • SNMP • SSH • Telnet • Netconf • други...
6. Представителен слой
MIME • XDR • TLS • SSL
5. Сесиен слой
Named Pipes • NetBIOS • SAP • L2TP • PPTP
4. Транспортен слой
TCP • UDP • SCTP • DCCP • SPX
3. Мрежов слой
IP (IPv4, IPv6) • ICMP • IPsec • IGMP • IPX • AppleTalk • IS-IS • OSPF • RIP • BGP • IGRP • EIGRP
2. Канален слой
MAC адрес • ATM • SDLC • HDLC • ARP • CSLIP • SLIP • PLIP • IEEE 802.3 • Frame Relay • ITU-T G.hn DLL • PPP • X.25 • Суич
1. Физически слой
EIA/TIA-232 • EIA/TIA-449 • ITU-T V-Series • I.430 • I.431 • POTS • PDH • SONET/SDH • PON • OTN • DSL • IEEE 802.3 • IEEE 802.11 • IEEE 802.15 • IEEE 802.16 • IEEE 1394 • ITU-T G.hn PHY • USB • Bluetooth • Хъб

Мрежовото ниво се използва за установяване на комуникация между компютърни системи извън локалния LAN сегмент. Той има своя собствена маршрутна адресна архитектура, отделна и различна от тази на каналния слой.

Маршрутизиращите протоколи включват: IP, IPX, Apple Talk и др. Те предават съобщения от начало докрай през няколко междинни възела (hops), като използват уникални мрежови адреси и механизъм на маршрутизация. Обикновено мрежите са с комутация на пакети, като всеки пакет може да има индивидуален маршрут. Мрежите с комутация на канали използват еднакъв маршрут за всички пакети.[1]

Използването на мрежовото ниво не е задължително. То се изисква само ако компютърните системи се намират в различни мрежови сегменти, отделени чрез маршрутизатор.

Източници редактиране

  1. Георгиев, Васил и др. Вградени и автономни системи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014. ISBN 978-954-07-3660-0.с. 159