Мултимедията (на английски: multimedia) е средство или начин за съчетаване на звук, изображение, анимация, видео и други типове медия, целящо осигуряване на среда за обучение, отдих, развлечение и творчество. Тя представлява съдържание или данни, които се представят едновременно в различни форми: звук, анимирана компютърна графика, видео. Например, един обект може да съдържа, освен текст, графична, аудио- и видео-информация, както и евентуално начин за взаимодействие с нея. Това се постига чрез използване на определен набор от хардуер и софтуер.

Терминът мултимедия също често се използва за обозначаване на носители за съхранение, които позволяват да се съхраняват големи количества данни и осигуряват достатъчно бърз достъп до тях (първите носители от този тип са компактдискове). В такъв случай терминът „мултимедия“ означава, че компютърът може да използва такъв носител и да предоставя информация на потребителя чрез всички възможни видове данни, като аудио, видео, анимация, изображения и други, в допълнение към традиционните методи за предоставяне на информация като текст.

Примери за отделни форми на съдържание, които могат да се комбинират в мултимедия
Текст
Звук
Снимки
Анимация
Видео кадри
Интерактивност

Етимология

редактиране

Думата на английски: multimedia; от multi- (много; повече) + media (средства, начини).[1]

В информатиката

редактиране

Система, при която взаимодействието между изчислителната техника и видеото са свързани с компютърна програма, управляваща образа на екрана.

Категории на мултимедия

редактиране

Мултимедията може да бъде разделена на линейна и нелинейна. Линейната включва прогресия без възможност за навигация от потребителя като кино-представяне. Нелинейните използват интерактивен контрол.

Източници

редактиране
  1. Речник на чуждите думи в българския език, Издателска къща „Хермес“, 2001, с. 386