Групова игра

(пренасочване от Мултиплейър)

Груповата игра (или още многопотребителска игра) е режим на игра в компютърните игри, при който в играта участват едновременно повече от един играчи-хора. Груповите игри позволяват на играчите да взаимодействат помежду си – съревнователно или в сътрудничество (кооперативно). Многопотребителските игри изискват споделянето на една машина или използването на мрежа.