Мутуализмът е тип междувидова връзка, при която даден организъм извлича полза от друг, без обаче да му нанася вреда. Различава се от симбиозата, където взаимоотношенията са взаимно изгодни. Протокооперация е вид мутуализъм, при който индивидите извличат общи ползи от взаимоотношенията си, но те не са задължителни за тяхното съществуване.

Пример за протокооперация - опрашване на цвете

Когато съществуването на индивидите от един вид зависи от съществуването на индивид от друг вид, говорим за симбиоза.