Отваря главното меню

Мутуализъм е вид симбиоза. Мутуализмът е тип междувидова връзка, при която и двата индивида имат полза. Те извличат обща полза от взаимоотношенията си, като тяхното съществуване зависи от това (преживните животни и целулозоразграждащите бактерии в стомаха им). Протокооперация е вид мутуализъм, при който индивидите изличат обща полза от взаимоотношенията си, но те не са задължителни за тяхното съществуване.

Когато съществуването на индивидите от един вид зависи от съществуването на индивид от друг вид, говорим за симбиоза.