Мъзга̀ се нарича сокът, който се съдържа под кората на дърветата и се отделя при нараняването им. Представлява течност, която се придвижва в проводящата дървесна тъкан. Други течности, които се отделят от растенията, като латекс, смола и клей понякога също неправилно се наричат мъзга.

Picea abies bark with resin bleeding from wound.
Кора на обикновен смърч, от нараненото място изтича растителна смола (не мъзга)

Тя се състои основно от вода, минерални елементи, хранителни съставки, полизахариди и хормони. В общия случай мъзгата се провежда от корените към листата.

Мъзгата на някои растения се събира и използва за консумация: мъзга от клен е основната съставка за кленовия сироп. В страни като Русия, Латвия през пролетта се събира мъзга от брези и се консумира в прясно или ферментирало състояние. В магазините също се продава в брезов сок в опаковки като плодовите сокове.

Събиране на брезов сок в ГДР през 1985 г.