Мюон (или исторически мю-мезон, μ-мезон) е елементарна частица във физиката на елементарните частици. Мюонът е лептон от второ поколение класифициран в стандартния модел. Както всички лептони мюонът е фермион със спин 1/2 и отрицателен електрически заряд. По големина зарядът му е равен на този на електрона, но масата му на покой е значително по-голяма. Антимюонът (μ+) носи същия по големина, но положителен електрически заряд. Частицата е открита през 1936 г. от Карл Дейвид Андерсън при неговите изследвания на космическото лъчение.

Мюон
Елементарна частица
Класификация
Клас и подкласлептон, фермион
Обозначениеμ, μ
ПоколениеВторо
Античастицаμ+
Открита отКарл Дейвид Андерсън (1936)
Характеристики
Маса105,658369(9) MeV/c2
Заряд−1
Спин½
Странност0
Очарование0
Време на живот2,19703(4)×10−6 сек
Взаимодействиеелектромагнитно,
слабо
Мюон в Общомедия