Наборът от данни е множество от данни с определена структура – редове в таблици, документи, файлове.[1] При табличните данни наборът от данни представлява база данни с една или повече таблици, в които всяка колона съответства на определена променлива, а всеки ред – на определен запис от набора от данни.

Различни графики на набора от данни за цветовете на ириса, популяризиран от един от основоположниците на съвременната статистика Роналд Фишер (1936)

В контекста на отворените данни наборите от данни често се използват като мярка за размера на данните в дадено хранилище – например Порталът за отворени данни на Европейския съюз събира повече от милион набори от данни.[2]

  1. Snijders, C. и др. 'Big Data': Big gaps of knowledge in the field of Internet // International Journal of Internet Science 7. 2012. с. 1–5. Архивиран от оригинала на 2019-11-23.
  2. European open data portal // European Commission. Посетен на 2016-09-23.