Надмолекулярна химия

Надмолекулярната химия, наричана още супрамолекулярна химия, е интердисциплинарна област в науката, включваща физични, химични и биологични аспекти.

Пример за супрамолекулен ансамбъл, представен от Жан-Мари Лен
Супрамолекулярен комплекс на хлоридния йон, кукурбит[5]урил и кукурбит[10]урил.
Пример за механически укреплен молекулярен ансамбъл ротаксан.
Съединение от типа гост-домакин p-ксилиламоний, свързано с кукурбитурил.
Интермолекулярен ансамбъл на самопроизволна сбирка фолдамер на Жан-Мари Лен

Терминът е въведен от Нобеловия лауреат Жан-Мари Лен през 1978 г.

Основни класове съединенияРедактиране

Вижте същоРедактиране