Нанометър

единица за дължина

Нанометърът (означава се nm) е единица за дължина, производна на единицата метър. Един нанометър е равен на една милиардна част от метъра (1 nm = 10-9 m) или на една хилядна част от микрометъра. Използва се за измерване на разстояния в нанотехнологиите. Известен е и като милимикрон (означаван с ), но това наименование е остаряло – използвано е официално до 1967 г., когато Генералната конференция по мерки и теглилки (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) забранява понятията микрон и милимикрон да се използват съвместно с единиците от SI.

Примери за обекти с размери от 1 до 10 нанометра редактиране

Примери за обекти с размери от няколкостотин нанометра редактиране

Вижте също редактиране