Динамика на населението (1888 - 2006)
Възрастова структура (2005)
Раждаемост
Смъртност

Населението на Науру през 2009 г. е 14 019 души.

Естествен прирастРедактиране

Естественият прираст през 2006 година е 18,1 ‰.

Етнически съставРедактиране

ЕзикРедактиране

Официални езици в Науру са науруански и английски.

РелигияРедактиране

Основните изповядващи религии в страната са: християнство - 78 %, будизъм - 11 % и бахайство – 9 %.