Настолна издателска система

Настолната издателска система (НИС, на английски: Desktop Publishing) е софтуер, който се използва за оформление и подреждане на текстове и изображения за печат на различни рекламни материали като например брошури, а също и на книги, вестници, реклами и листовки.

Днес повечето потребители на този софтуер използват следните приложения: