Динатриев оксид

химично съединение
(пренасочване от Натриев оксид)

Динатриевият оксид (също натриев оксид, формула: Na2О) e химично съединение, основен оксид на натрия. При разтварянето му във вода се получава натриева основа. Динатиевият оксид е бяло хигроскопично кристално вещество с плътност 2,27 g/cm3; tT+9200C. При 12750С сублимира. Получава се при изгаряне на метален Na в сух въздух или при нагряване на динатриев пероксид с метален Na:

  • Na2O2 + 2Na -> 2Na2O

Използва се в химическата практика като кондензационно средство. Динатриевият оксид (като всички основни оксиди) взаимодейства с киселинни оксиди, киселини и вода:

  • Na2O + H2O -> 2NaOH
  • Na2O + 2HCl -> 2NaCl + H2O
  • Na2O + Cl2O7 -> 2NaClO4

Динатриев пероксидРедактиране

Използва се за пречистване на въздуха в затворени помещения. Има силно избелващо действие. Той е жълт на цвят.

2Na2O2+2CO2 -> 2Na2CO3+O2 – окислително-редукционен процес (диспропорциониране).