Натриев хидрид

химично съединение

Натриевият хидрид е твърдо вещество с йоннокристален строеж и химична формула NaH. На цвят е бял до сив. Натриевият хидрид се получава при взаимодействие на натрий с водород:

Триизмерна структура на натриев хидрид