Натриев хидрид

химично съединение
Триизмерна структура на натриев хидрид

Натриевият хидрид е твърдо вещество с йоннокристален строеж и химична формула NaH. На цвят е бял до сив. Натриевият хидрид се получава при взаимодействие на натрий с водород: