Отваря главното меню

Естествената философия (също натурфилософия, на латински: philosophia naturalis) е философски и научен термин, с който се обозначава обективното изследване на природните закони и Вселената от преди развитието на съвременната наука. Смята се за предшественик на природните науки, в частност физиката. Тя е тясно свързана с естествената теология.

С това понятие са обозначавани астрономията, физиката, химията и биологията.

За най-голям разцвет на естествената философия се приема научната революция от 17 век, белязана от труда на Нютон „За математическите принципи на естествената философия“.