Науки за околната среда

Науките за околната среда представляват мултидисциплинарна академична област, която интегрира физични, биологични и информационни науки (включително, но не ограничени до екология, физика, химия, зоология, минералогия, океанология, лимнология, почвознание, геология, атмосферни науки, география и геодезия) към изучаването на околната среда и търсенето на решения в отговор на екологичните проблеми. Науките за околната среда предоставят интегриран, количествен и интердисциплинарен подход към изучаването на екологичните системи.[1]

Тези науки включват областите:

Източници

редактиране