Национален герой

Уикимедия пояснителна страница

Националният герой е личност, приета за герой от цялата нация, без оглед на политически и обществени убеждения. Типичен пример за български национален герой е Васил Левски.

Списък на национални герои по държавиРедактиране

Български национални героиРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Църнушанов, Коста. Сръбски и хърватски свидетелства за българската народност в Македония, стр. 35 – 38. ДП „Никола Калпъкчиев“, Благоевград.
  2. Енциклопедия България. БАН, 1997, том 7, ISBN 954-8104-01-6.
  3. Хайтов, Николай. Юнакът. // Родопски властелини. София, Издателство на Отечествения фронт, 1976. с. 37.
  4. Българско народно творчество в дванадесет тома. Т. ІІІ. Исторически песни. Съст. Христо Вакарелски.. //
  5. Песни за цар Иван Шишман. // № 58 в сб. Български народни песни от Братя Миладинови.
  6. Йордан Иванов. „Избрани произведения“, С., Изд. „Наука и изкуство“, 1982, стр. 362 – 365., Кой е бил Филип Маджарин в народните ни песни?