Национален младежки комитет на ВМРО

Вижте пояснителната страница за други значения на ВМРО.

Националният младежки комитет /НМК/ на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ е създаден през есента на 2001 г. в гр. Троян като структура, която обединява младежките организации от цялата страна. От 2004 г. НМК е официалната национална младежка организация на ПП „ВМРО – Българско национално движение“.[1]

Национален младежки комитет на ВМРО
Информация
Ежегодното шествие „Български марш“

ЦелиРедактиране

 • Да подпомага съхраняването и развитието на българските духовни и културни традиции;[2]
 • Да подпомага съхраняването на националните ценности и историческата памет, както и на българската природа; [3]
 • Да работи за възпитаването на младите българи навсякъде по света в дух на родолюбие, да насърчава самоуважението и чувството им за отговорност;[4]
 • Да работи за развитието на българската книжовност и да насърчава повишаването на образоваността на младите българи.[5]

ДейностиРедактиране

 • Организиране на обсъждания, кръгли маси и конференции;[6]
 • Организиране на изложби;[7]
 • Организиране на митинги, шествия, концерти;[8]
 • Издаване на книги, периодични издания, мултимедия, брошури, листовки и др.;[9]
 • Организиране на посещения на музеи, паметници, исторически местности;[10]
 • Организиране на туристически походи;[11]
 • Сътрудничество и съвместни дейности с други български организации;[12]
 • Сътрудничество и съвместни дейности с чуждестранни организации.[13]

Предлагани образователни меркиРедактиране

 • Утвърждаване на единни и ясни критерии за всички учебници и учебни помагала;[14]
 • По-широко застъпване и утвърждаване на интерактивните методи на обучение;[15]
 • Насърчаване на самоорганизирането на младежите в групи и клубове;[16]
 • Увеличаване на популярността на националните олимпиади и организирането на други състезателни мероприятия, които насърчават мотивацията за по-добри постижения;[17]
 • Въвеждане на обучение по гражданска отбрана.[18]

Външни препраткиРедактиране

Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране

 1. „За нас“
 2. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Цели
 3. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Цели
 4. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Цели
 5. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Цели
 6. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 7. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 8. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 9. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 10. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 11. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 12. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 13. Правилник на Националния младежки комитет на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – Дейности
 14. Образователни мерки
 15. Образователни мерки
 16. Образователни мерки
 17. Образователни мерки
 18. Образователни мерки