Национална конфедерация на труда

Национална конфедерация на труда (на испански: Confederación Nacional del Trabajo, обикновено съкращаван като CNT) е испанска конфедерация от анархосиндикалистки профсъюзи, включена в МРА (Международната работническа асоциация). Исторически синдикатът е свързан с испанската анархистка федерация FAI и често двете организации са упоменавани заедно (CNT-FAI). CNT играе важна роля в испанското работническо движение. Създадена е през 1910 г. в Барселона.

В продължение на десетилетия организацията е нелегална в Испания. Днес CNT участва в работническото движение, фокусирайки работата си върху принципите на работническото самоуправление, федерализъм и взаимопомощ