Изпълнителна агенция по горите

Националното управление по горите е държавна институция в България, която управлява държавните гори и осъществява контрол над частните и общинските гори.

Под различни форми то съществува от 1879 година, като последователно е подчинено на Министерството на финансите (1879 – 1894) и Министерството на търговията и земеделието (1894 – 1912). От 1912 година насам през различни периоди е подчинено или функциите му са били обединени с Министерството на земеделието (1912 – 1949, 1957 – 1960, 1986 – 1990, след 1997 до 2007 г.) или пряко на Министерския съвет, като на няколко пъти има статут на самостоятелно министерство (1949 – 1951, 1966 – 1971 и 1971 – 1986 г.).[1]

Управление

редактиране

Към юни 2021 г. директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) е Александър Дунчев, участвал като експерт по различни проекти за картиране и опазване на вековните гори в България, кампании за опазване на горите в България, както и в различни организации, сред които природен парк “Витоша”, неправителствената организация WWF, организацията „Зелени закони“ и “Югозападно държавно предприятие” (което стопанисва държавните горски територии в няколко административни области). Александър Дунчев е инженер-лесовъд по образование.[2]

Историческа справка

редактиране

Министри на земеделието и горите (1947 – 1948)

редактиране
правителство име дати партия
Г. Димитров 2 Георги Трайков 11 декември 1947 – 19 декември 1948 БЗНС

Министри на горите (1949 – 1951)

редактиране
правителство име дати партия
Г. Димитров 2 Георги Попов 3 януари 1949 – 20 юли 1949 БКП
Коларов 1 Георги Попов 20 юли 1949 – 20 януари 1950 БКП

Министри на земеделието и горите (1957 – 1960)

редактиране
правителство име дати партия
Югов 1 Станко Тодоров 1 февруари 1957 – 11 юли 1957 БКП
Югов 1 Иван Пръмов 11 юли 1957 – 13 януари 1958 БКП
Югов 2 Иван Пръмов 15 януари 1958 – 29 април 1960 БКП

Председатели (Министри) на комитета по гори и горска промишленост (1966 – 1971)

редактиране
правителство име дати партия
Живков 2 Мако Даков 12 март 1966 – 9 юли 1971 БКП

Министри на горите и опазването на природната среда (1971 – 1976)

редактиране
правителство име дати партия
Тодоров 1 Янко Марков 9 юли 1971 – 17 юни 1976 БКП

Министри на горите и горската промишленост (1976 – 1986)

редактиране
правителство име дати партия
Тодоров 2 Янко Марков 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БЗНС
Филипов Янко Марков 18 юни 1981 – 24 март 1986 БЗНС

Министри на земеделието и горите (1986)

редактиране
правителство име дати партия
Филипов, Атанасов Алекси Иванов 24 март 1986 – 19 юни 1986 БЗНС
Атанасов Алекси Иванов 19 юни 1986 – 26 декември 1986 БЗНС

Председатели (Министри) на Съвета по селско и горско стопанство (1986 – 1987)

редактиране
правителство име дати партия
Атанасов Алекси Иванов 26 декември 1986 – 19 август 1987 БЗНС

Министри на земеделието и горите (1987 – 1990)

редактиране
правителство име дати партия
Атанасов Алекси Иванов 19 август 1987 – 19 декември 1988 БЗНС
Атанасов Георги Менов 19 декември 1988 – 8 февруари 1990 БЗНС

Министри на земеделието, горите и аграрната реформа (1997 – 1999)

редактиране
правителство име дати партия
Костов Венцислав Върбанов 21 май 1997 – 21 декември 1999 БЗНС-НС

Министри на земеделието и горите (1999 – 2007)

редактиране
правителство име дати партия
Костов Венцислав Върбанов 21 декември 1999 – 24 юли 2001 БЗНС-НС
Симеон II Мехмед Дикме 24 юли 2001 – 23 февруари 2005 ДПС
Симеон II Нихат Кабил 23 февруари 2005 – 17 август 2005 ДПС
Станишев Нихат Кабил 17 август 2005 – 18 юли 2007 ДПС

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране