„Наша хроника“ е комунистически вестник, временен орган на Поверенството за пропаганда на Президиума на АСНОМ.

„Наша хроника“
Информация
Начало 30 септември 1944
Край 20 октомври 1944
Редактор Веселинка Малинска
Лазар Мойсов
Свързани вестници Нова Македония

Вестникът започва да се печата на 30 септември 1944 г. във велешкото село Горно Врановци. Негови редактори са Веселинка Малинска, Лазар Мойсов и други. От вестника са издадени общо 11 броя. Първите 8 са на циклостил, а останалите се печатат в Печатницата „Гоце Делчев“. Във вестника се пише за организирането на комунистическата власт във Вардарска Македония. В бр. 6 е отбелязано, че в Македония се завръща секретаря на ЦК на МКП Лазар Колишевски[1].

БележкиРедактиране

  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1036. (на македонска литературна норма)