Небеса

термин, обозначаващ както физическото небе в неговата съвкупност, така и безкрайното продължение на Вселената над него

Небеса e термин, обозначаващ както физическото небе, така и безкрайната Вселена над него. Понятието присъства във всички религии и свещени писания, в частност в Библията. За вярващите това е място, тъждествено с Рая.

Небесното царство

Това е общорелигиозно, космологично или трансцендентно място, където богове, ангели, души, светци, или почитани предци живеят или царуват[1]. Според вярванията на някои религии небесните същества могат да се спуснат на земята или да се въплъщават, а земните същества могат да се издигнат до небето в задгробния живот или в изключителни случаи да достигнат до небето живи.

ИзточнициРедактиране

  1. McGrath, Alister E.. A Brief History of Heaven. Malden, Massachusetts, Oxford, England, Victoria, Australia, and Berlin, Germany, Blackwell Publishing, 2003. ISBN 978-0-631-23354-1.