Серия статии на тема
Класическа механика
Импулс  · Сила  · Енергия  · Работа  · Мощност  · Скорост  · Ускорение  · Инерционен момент  · Момент на сила  · Момент на импулса

Небесната механика е дял на астрономията, който изследва движението и гравитационните взаимодействия между небесните тела. Тя прилага методите на физиката към обекти, като звезди и планети, за да определя тяхното минало и бъдещо положение.

Вижте също редактиране