Небно-венечна съгласна

вид съгласни звукове
Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Небно-венечните съгласни (също палато-алвеоларни консонанти) са група съгласни звукове, чието учленение става чрез доближаване или допиране на езика до задната страна на небцето.

Международната фонетична азбука отрежда следните символи за основните небно-венечни съгласни:[1]

Често срещани са и техните преградно-проходни съответствия:

Бележки редактиране