Невронауката e научното изследване на нервната система[1].

Конус ръст: развиващ се аксон

Традиционно разглеждана като раздел от биологията под името невробиология, днес тя е интердисциплинарна наука, сътрудничеща си с области като химията, компютърните науки, инженерната наука, лингвистиката, математиката, медицината и дисциплини като философията, физиката и психологията.

Невробиологията обикновено се разглежда в пряка връзка с генетиката, биохимията и физиологията, а една от основните задачи пред нея е да изучи в детайли морфологията и начина на действие на централната нервна система при различните организми.

Понятието невронаука се разглежда като покриващо цялостното научно изучаване на нервната система, включително нейните аспекти – молекулярни, клетъчни, свързани с развитието, структурни, функционални, еволюционни, изчислителни и медицински.

  1. Neuroscience // Merriam-Webster Medical Dictionary.