Недетерминиран означава неопределен. Когато говорим за крайни автомати, детерминиран ще рече автомат, при който съществува единствен начин от едно състояние да се премине в друго, като това е в сила за всички състояния на дадения автомат. Респективно недетерминиран е онзи автомат, за който горната дефиниция не е в сила.

   Недетерминиран: Детерминиран:
   (q0)-->(q1)-->((q2)) (q0)-->(q1)-->((q2))
   | ^
   |______|

Където

   (q0)-начално състояние
   (q1)-междинно състояние
   ((q2))-заключително състояние