Чат програмите (на английски: Instant Messaging (IM) software, букв. софтуер за мигновени/незабавни съобщения) е обобщено название на системи за размяна на текстови съобщения между подател и получател. Потребителските съобщения се пренасят през компютърна мрежа като например интернет. По-новите методи позволяват подобрен режим на комуникация, например аудио- или видеоразговор, видеочат и включване на хипервръзки към средства за масова информация.

Pidgin 2.0 под GNOME

Най-популярните системи са ICQ, Skype и MSN Messenger, но има и други като Google Talk или Yahoo Messenger. Повечето от тези системи са несъвместими помежду си, но на пазара се предлагат програми като Trillian (за персонални компютри) или Fring (за мобилни телефони и PDA).