Некрополът е комплекс от гробове,[1] разположен обикновено извън селища.

Некропол в Италия

Такива съоръжения се появяват през новокаменната епоха, когато в религиозно-митологичната система се поражда идеята за задгробен свят.

Некрополите биват могилни (с насипна могила над гробовете) и плоски (без насип). В зависимост от погребалния обред некрополите са с трупополагане или с трупоизгаряне.

Най-известният некропол в България е Варненският халколитен некропол, открит през 1973 г. и съдържащ най-старото златно съкровище.

Бележки редактиране