Нектон е термин, с които се означават всички организми, които могат самостоятелно да се продвижват във водната среда (за разлика от носещия се по течението планктон).

Heringsschwarm.gif

Пример за нектон са рибите населяващи океани, морета и т.н. Нектонът обединява главоногите, ракообразните, бозайниците и най-вече рибите. Броят на видовете риби намалява силно с дълбочината. Под 3500 м са известни само стотина вида. Над тях, до 1000 м, плуват видове с обикновено тъмна и едноцветна окраска. В повърхностните води се срещат добри плувци с издължено тяло.