Ненапрегнато-затворена ненапрегнато-предна незакръглена гласна

Ненапрегнато-затворената ненапрегнато-предна незакръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ɪ. Той заема междинно положение между българските звуци, обозначавани с „и“ и „е“, но изговорен с малко по-задно разположение на езика.

Ненапрегнато-затворена ненапрегнато-предна незакръглена гласна
ВидНенапрегната затворена гласна
Ненапрегната предна гласна
Незакръглена гласна
Символ в МФАɪ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Затворената средна незакръглена гласна се използва в езици като английски (bit, [bɪ̞t]), немски (bitte, [ˈb̥ɪ̞tə]), руски (дерево, [ˈdʲerʲɪvə]), шведски (sill, [s̪ɪ̟l̪ː]).