Ненапрегнато-отворена средна гласна

Ненапрегнато-отворената средна гласна е вид гласен звук, използван в някои говорими езици. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа ɐ.[1] Много близък е до българския звук, обозначаван с „а“ или „ъ“, в неударена позиция.

Ненапрегнато-отворена средна гласна
ВидНенапрегната отворена гласна
Средна гласна
Незакръглена гласна
Символ в МФАɐ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Ненапрегнато-отворената средна гласна се използва в езици като английски (nut, [nɐʔt]), немски (oder, [ˈoːdɐ]), руски (голова, [ɡəɫ̪ɐˈvä]).

Бележки редактиране