Неорганично съединение

(пренасочване от Неорганични съединения)

Неорганично съединение е химично съединение, което няма въглероден скелет (C-H връзка). Това е противоположното на органично съединение.[1] Все пак, няма строго разграничение между двата типа съединения.[2] От неорганични съединения е съставена по-голямата част от земната кора, макар съставът на мантията все още да е обект на активно изучаване.[3]

Някои прости съединения, които съдържат въглерод, често се считат за неорганични: въглероден оксид, въглероден диоксид, карбонати, цианиди, цианати, карбиди и тиоцианати. Много тези съединения са често срещани в органични системи (организми), което ще рече, че описването на даден химикал като неорганичен не означава задължително, че той не се среща в живи същества.

КласификацияРедактиране

Неорганичните съединения се делят на две главни групи:

Простите вещества по физически и химически свойства се делят на:

Сложните вещества по химически свойства се делят на:

ИзточнициРедактиране

  1. J. J. Berzelius „Lehrbuch der Chemie“, 1st ed., Arnoldischen Buchhandlung, Dresden and Leipzig, 1827. ISBN 1-148-99953-1.
  2. Hornback, Joseph M.. Organic Chemistry. 2. Physical Sciences, 2006. ISBN 0-534-49317-3. с. 1219.
  3. Newman, D. K. и др. Geomicrobiology: How Molecular-Scale Interactions Underpin Biogeochemical Systems. // Science 296 (5570). 2002. DOI:10.1126/science.1010716. с. 1071 – 1077.