Неофит Охридски е православен духовник, охридски архиепископ през 1601 г. Известен е само по две издадени от него на гръцки език грамоти от септември 1601 г., които сега се пазят в светогорския манастир Ватопед. В тях той се титлува „по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана−Охрид и на цяла България, Сърбия, Албания и прочие".[1]

Неофит Охридски
православен духовник
  1. Pavlikianov, C. The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707. Sofia, 2008, 95, 179-181, 245-246.