Непрекъсваемо захранване

Непрекъсваемото (токо)захранване (известно още като юпиес – UPS на английски: uninterruptible power supply) е устройство, осигуряващо захранване с електрически ток, в случай че има неизправност в електрическата мрежа, като например внезапно отпадане на напрежението поради авария. UPS-ите се различават от генераторите в готовност или от други захранващи системи по това, че съдържат акумулаторна батерия, която подава електроенергия незабавно при отпадане на захранването. По принцип непрекъсваемите захранвания могат да осигуряват мощност в продължение на 5 – 15 минути, докато се възстанови главният захранващ източник или докато бъдат безопасно изключени съоръженията, които се захранват. Според нуждите, UPS-ите се произвеждат с различна мощност. Те биват от устройства, които захранват отделен компютър без монитор (около 200 волтампера), до устройства, които могат да захранват цели хранилища за бази данни или сгради (няколко мегавата).

Свободно стандартно непрекъсваемо захранване.
Свободно стандартно непрекъсваемо захранване.
UPS за голям дата център, което се инсталира от техници