Неразчленимо просто изречение

Неразчленимо просто изречение се нарича такова просто изречение, в което е невъзможно да се открият подлог и сказуемо.[1] Това са преди всичко изреченията, съдържащи само потвърждение („Да.“) или отрицание („Не.“). Такива са и някои въпросителни и възклицателни изречения, съставени само от една частица или междуметие: „Е?“, „О‑хо‑хо!“, „Джаста‑праста!“ и др.под.

Източници

редактиране
  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, Държавно издателство „Народна просвета“, София, 1989 г., стр. 244, горе.